En likvärdig musik- och kulturskola i alla kommuner

Idag presenteras så äntligen kulturskoleutredningen. Uppväxtkommun ska inte spela någon roll, tillgång till musik- och kulturskola ska finnas. Så är det tyvärr inte idag, vilket vi politiskt måste komma till rätta med. Men balansgången är svår, det kommunala självstyret ska inte naggas i kanten i onödan och finansiering måste alltid följa med ökade krav på kommunerna. De 100 miljoner kronor som ligger i årets budget som bidrag till musik- och kulturskolan är en bra start. Intresset att söka pengarna har varit oerhört stort. Det blir spännande att följa effekterna runt om i landet. Lägre avgifter, utökat utbud av verksamhet och kortare kötid är några av de resultat vi kan förvänta oss. Men de kommuner som ännu är vita fläckar i musikskolesverige måste nu hanteras. Våra grannländer har lyckats med en likvärdig musik- och kulturskola i alla kommuner – när utredningen väl blivit till proposition hoppas jag vi har en politisk majoritet som kan klubba ett beslut som gör att vi lyckas i Sverige också!

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter

Köttskatt viktig del av klimatpolitiken

Skriver i Dagens Samhälle tillsammans med Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk om vår motion om klimatskatt på livsmedel.

Klimatpåverkan från köttproduktionen ökar kraftigt på grund av en fortsatt ökad köttkonsumtion och utgör en fjärdedel av alla klimatpåverkande utsläpp globalt. För att kunna begränsa den globala temperaturökningen till högst två grader är det nödvändigt att börja använda ekonomiska styrmedel om vi ska lyckas minska utsläppen från köttproduktionen. Precis som vi beskattar bensin och diesel bör vi införa en klimatskatt som inledningsvis tar sikte på det röda köttet, för att sedan breddas till de andra livsmedel som har störst klimatpåverkan.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter

Höstresa till Västernorrland

I iksdagshörnan

I går var det återigen dags att sätta sig på tåget mot Västernorrland. Jag är ju inte bara riksdagsledamot för Värmland. Jag har också förmånen att vara fadder för Västernorrland (som inte har någon egen MP-ledamot i riksdagen). Det innebär att jag som riksdagsledamot får träffa medlemmar och göra studiebesök i två valkretsar, vilket är jättebra.

Jag började, som ofta, med att sitta i riksdagshörnan på kulturmagasinet i Sundsvall och svara på Sundsvallsbornas frågor. Det var frågor kring allt ifrån beskattning av bilar till regeringsfrågan.

”Kommer miljöpartiet att behövas i regeringen efter nästa val. Nu tycker jag alla partier pratar miljö- och klimat” var en fråga jag fick. Och den är ju lätt att svara på: Prata är en sak, att driva igenom politik som gör skillnad i verkligeheten en annan” Därför behövs vi i regeringen och i alla de kommuner och landsting vi sitter med och styr.

Vi är ju faktiskt med och styr i majoriteten av  landstingen. Ett av dem är Västernorrlands. Jag och Birgitta Skoglund, politisk sekreterare för miljöpartiet i Sundsvall, tog bussen upp till landstingshuset i Härnösand för att träffa landstingsrådet Eva Andersson (MP) som i många år drivit miljö- och energifrågorna där. Vi fick en spännande dragning av henne och Jan Lindberg, energicontroller på landstinget, av alla de åtgärder som lett till att landstinget är på god väg att nå sitt mål om halverad energiåtgång per kvadratmeter. Många av de stora investeringarna har skett med statligt stöd, bland annat de tidigare LIP och KLIMP-stöden. Och att det var nödvändigt med det statsstöd för att politikerna ska våga ge sig in på nya nydanande projekt var Jan Lindberg tydlig med.

Sjukhuset i Sundsvall får t ex sedan år 2000 all sin kyla från snö som förvaras under flistäcke långt in på sommaren utanför sjukhuset. En investering som minskat energiförbrukningen till 90 % och en innovation som fått efterföljare både i Norge och Japan.

Vi diskuterade regeringens nya klimatinvesteringsstöd, Klimatklivet, och stöd och regler kring solenergi. Jag  fick kloka synpunkter i medskick från Eva och Jan. Landstinget har satsat mycket på solenergi och är en dem som riskerar att bli beskattade för den el de själva använder  enligt de regler som regeringen lagt, men som nu ses över. Jag fick också med mig synpunkten att det borde vara mer pengar inom Klimatklivet som går till energieffektivisering. För självklart är det så att det är den insparade kilowatten som ger allra mest miljö- och klimatnytta.

Diskussionen kring den så kallade solskatten fortsatte även på kvällen då jag träffade MP Sundsvall under avslappnade AW-former och berättade om regeringens budget. Vi diskuterade också allt det vi har genomfört i regeringen under två år och vad som är viktigt att genomföra de kommande två.

Träffar landstingsrådet Eva AnderssonI landstingshuset i Härnösand. Där har de värmlandskonst på väggarna...

Träffar landstingsrådet Eva Andersson i landstingshuset i Härnösand. Där har de värmlandskonst på väggarna…

 

Inför lag mot sexistisk reklam

En motion som jag trodde skulle ha rönt mer uppmärksamhet under allmänna motionstiden är den motion jag lagt tillsammans med Annika Hirvonen Falk, Åsa Romson och Stina Bergström om att införa en lag mot sexistisk reklam. Motionen riktar sig inte bara mot de mest iögonfallande sexistiska budskapen men mot könsstereotypa roller över huvud taget. Och det är inte bara kvinnor som objektifieras i reklam. Mansrollen är påfallande snäv och maskulinitetsnormerna destruktiva. Det underliggande budskapet gentemot både killar och tjejer är ”du duger inte som du är”. Det påverkas oss vare sig vi vill eller inte. Att många unga tjejer känner sig otillräckliga och vill göra om sig är inte att förvånas över. Inte heller att den psykiska ohälsan bland unga killar nu ökar rekordsnabbt.

Idag är det är möjligt att anmäla reklam till Reklamombudsmannen (RO), branschens eget självregleringsorgan sedan 2009. De kan i sin tur fälla företag, men inte utfärda några sanktioner. Länge har det funnits en förhoppning om att branschen ska kunna ta ett ökat ansvar och att det ska kunna räcka. Men även om enstaka företag utmanar invanda könsroller i sin reklam går det för långsamt, om ens åt rätt håll.
Sverige är idag det enda landet i Norden som inte har en lag mot könsdiskriminerande reklam. En lagstiftning löser förstås inte alla problem, men är en tydlig och viktig markering. I Sverige har vi ett regelverk när det gäller reklam och det finns viss typ av reklam som inte är tillåten enligt marknadsföringslagen. Vi har också strävat mot allt tydligare diskrimineringslagar. Det är rimligt att nu ta nästa steg och också lagstifta mot könsdiskriminerande reklam i det offentliga rummet!

Hela motionen finns här.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter

Centern skär mest i kulturbudgeten

Kulturutskottet börjar nu behandlingen av budgetramarna. Tidigare har Moderaterna stått för de största nedskärningsförslagen. Men trots att man föreslår nedskärningar på 479 miljoner kronor är man nu det alliansparti som står för de minsta nedskärningarna. KD vill skära 555 mkr, L 598 mkr och sämst i klassen är C som landar på -602 mkr.

Det är svårt att förstå varför C på det här sättet vill Ta steg åt höger. Centerpartiet brukar vilja framhålla sig som landsbygdens parti. Men det är gentemot den regionala kulturen man nu svingar yxan.

Några exempel. Centerpartiet vill helt avskaffa den satsning på musik- och kulturskolan som den rödgröna regeringen initierat och som uppgår till 100 miljoner kronor för nästa år. Detta trots det oerhört stora intresse som funnits från landets kommuner att ta del av resurserna. På samma sätt vill man helt avskaffa projektmedlen, 40 miljoner kronor, för Äga Rum, trots att reformen varit mycket framgångsrik och nått ett stort antal föreningar som aldrig tidigare fått medel från Kulturrådet.

Smärre nedskärningar föreslår Centerpartiet vidare på Skapande Skola, dvs det anslag som finns för att stötta skolors kontakt med professionella kulturarbetare. Lite större nedskärningar föreslår man på kulturmiljövården och folkbildningen, vilket förvånar med tanke på att det är två områden som tidigare varit starka hos Centerpartiet. Mindre förvånande, men än mer dramatiskt, är att Centerpartiet föreslår en omfattande nedskärning, 60 miljoner kronor, på den regionala scenkonsten. I praktiken innebär det att många regionala orkestrar inte längre kommer att kunna finansiera sin nuvarande verksamhet om Centerpartiets budgetförslag skulle vinna, utan helt enkelt tvingas avskeda orkestermusiker. Hur menar Centerpartiet att verksamheten då alls ska kunna drivas vidare?

För två år sedan rasade en stor debatt när allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna hotade med att skära ner anslaget till litteratur- kulturtidskrifter. I sista stund backade alliansen då från förslaget. Men Centerpartiet väcker nu frågan på nytt och föreslår en nedskärning med 10 miljoner kronor.

Men frågan är om inte Centerpartiets hantering av stödet till svensk filmproduktion är det som är mest anmärkningsvärt. Här anger Centerpartiet att man vill få tillbaka det tidigare Filmavtalet, varför man föreslår en nedskärning på 237,5 miljoner kronor i filmstödet. Mot bakgrund av parternas svaga intresse kan något nytt Filmavtal dock inte vara på plats nästa år, varför 2017 skulle bli ett förlorat år för svensk filmproduktion om Centerpartiets skuggbudget vinner riksdagsmajoritet. Rimligtvis önskar lokala och regionala kulturpolitiker från Centerpartiet att det egna partiets budgetförslag i riksdagen ska falla!

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter

Läskig skatt

Övervikt och fetma har under lång tid varit ett växande problem i hela västvärlden, inklusive Sverige. En av de största källorna till övervikt och diabetes är den stora konsumtionen av sockrade läskedrycker. Erfarenheterna från många länder är att information om kost och motion inte är tillräckligt för att bryta utvecklingen. Mycket talar för att ekonomiska styrmedel är nödvändiga. På flera håll i världen har det därför införts skatter på sockrade läskedrycker. Däribland i Mexiko, Frankrike och i staden Berkeley i Kalifornien, USA. Skatt på sockrade drycker är också en av flera åtgärder som rekommenderas av FN:s världshälsoorganisation, WHO, för att få bukt med den globala epidemin av fetma hos barn.
WHO visar också i en färsk rapport att dyrare läskedrycker leder till mindre läskkonsumtion och därmed också minskad fetma, typ 2-diabetes och dålig tandhälsa. En skatteökning med 20 procent på drycker med socker kan leda till att konsumtionen minskar med 20 procent, enligt WHO.
Mexiko är ett tydligt exempel.

Mexiko införde en sockerskatt på läsk i januari 2014 som gjorde att priserna ökade med 10 procent. I december konstaterades att konsumtionen av läsk i landet minskat med 6 procent. Särskilt minskade konsumtionen i hushåll med låga inkomster. Den invändning som funnits mot att en läskskatt skulle slå mot hushåll med lägre inkomster förefaller därför ogrundad – tvärt om frigör läskskatten resurser till näringsriktiga livsmedel för dessa hushåll. Exemplet Berkeley är färskare. Här infördes en skatt motsvarande 3 kr per liter läsk i mars 2015. Konsumtionen av sockrade läskedrycker hade fyra månader efter dess införande minskat med 21 procent. Under samma tid hade motsvarande konsumtion i Oakland och San Francisco, två jämförbara städer i samma geografiska område där skatten var oförändrad, ökat med 4 procent. Allt talar därför för att införandet av skatten var orsaken till minskningen av konsumtionen. I Frankrike infördes redan 2011 en skatt på sockrade läskedrycker motsvarande ungefär en krona per 1,5 liter dryck, och efter två år hade konsumtionen minskat med 7 procent.

Läs mer om saken här och här.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter

För trovärdighet i FN måste vi sopa rent på hemmaplan i kärnvapenfrågan

Vi närmar oss årsskiftet och att Sverige tar plats i FNs säkerhetsråd. Återuppväckt svenskt engagemang i kärnvapenfrågan är ett område jag förväntar mig finns på dagordningen, ett område där Sverige har en stolt tradition att bygga vidare på i Östen Undens fotspår. För att ha full trovärdighet är det dock viktigt att också sopa rent på hemmaplan, och förbjuda kärnvapen i Sverige. Skriver mer om saken i UNT.

Högtidsdag i kammaren

En högtidsdag i kammaren idag när riksdagen beslutar att godkänna Parisavtalet. Även om vi förstås sedan länge har vetat hur beslutet ska landa är det först idag det blir formellt klart. Det kan tyckas länge sedan förhandlingarna i Paris avslutades, men en så här snabb process fram till slutgiltigt beslut i riksdagen är ovanligt. Att Sverige trots det inte är bland de första länderna att godkänna avtalet är samtidigt ett styrkebesked för avtalet – många länder är angelägna att gå från ord till handling. Att sju av riksdagens partier står eniga i beslutet gör att vi också kan vara trygga med att omställingsprocessen i Sverige är brett förankrad. Att SD har en reservation är förstås tragiskt i sig, men bekräftar att dålig politik inom ett område sällan är en isolerad företeelse. img_6071

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter